תע"א 4257-10 הורסיו דיוינסקי נ' HSBC PRIVATE BANK SA ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופטת הדס יהלום): בקשת התובע לעיין במסמכי דואר-אלקטרוני ששימש אותו בתקופת העסקתו על-ידי הנתבעת. הנתבעת טענה כי הבקשה פוגעת בחיסיון בנקאי ובזכותם לסודיות של צדדים שלישיים וכי מדובר בתיבת דואר מקצועית ששימשה את התובע לצורך עבודתו ונסגרה עם סיום עבודתו בבנק. נפסק - בעניין שוסטר ניתנה החלטת ביה"ד המאפשרת לעובד לעיין במסמכי דוא"ל בו השתמש הן לצרכי העבודה והן לצרכים פרטיים. הנימוק להחלטה זו היה כי העובד השתמש בתיבת הדוא"ל של המעסיק גם לצרכים פרטיים. הבקשה דנן מושתת על תשתית עובדתית שונה, כאשר לא מבוקש עיון במסמכים אישיים של התובע אלא במסמכים שערך לצרכי ובמסגרת העבודה. מטעם זה, יש להתייחס לבקשה ככל בקשה לגילוי מסמכים, בה על התובע להוכיח רלבנטיות של המסמכים וכן כי העתרות לבקשה לא תהווה הכבדה בלתי סבירה על הנתבעת. עוד יש לשקול פגיעה בצדדים שלישיים. התובע לא נימק מדוע נדרשים לו כל מסמכי הדוא"ל. התובע לא פירט סוג של מסמכים או תאריכים מסויימים. מדובר בבקשה גורפת ובלתי סבירה שלא הוכחה הרלבנטיות שלה למחלוקת בתיק. יש גם ליתן משקל לטענה כי חלק מהמסמכים כולל מידע חסוי על לקוחות הבנק. הבקשה נדחתה.