ת"ק 36149-08-11 נאיף אבו ענימה נ' ולרי מיגרוב

(פסק-דין, תביעות קטנות באר שבע, השופט עמית כהן): תביעה להשבת כספים ופיצוי בשל נזקים נטענים בהקמת אתר אינטרנט. התובע הזמין מהנתבע הקמת אתר אינטרנט. לטענתו, האתר לא הוקם כראוי, לא קודם במנועי חיפוש וכן כי שני שמות מתחם שרכש טרם עברו על שמו. הנתבע טען כי האתר הוקם כפי שהתחייב וכי אי ניצול האתר נגרם עקב היפרדות התובע ושותפו. כן טען הנתבע כי הזמין את התובע לחתום על המסמכים לצורך העברת שמות המתחם, אך התובע לא עשה כן. נפסק - דין התביעה להידחות, בכפוף להעברת שמות המתחם ע"ש התובע. התובע לא הכחיש כי הוקם אתר, אך טען כי היו בו בעיות שונות וכי האתר לא קודם כפי שהתחייב הנתבע. התובע לא צירף הוכחות לטענותיו, כגון צילומי מסך או עדות של מומחה מתאים. במשך תקופה ארוכה לא הפעיל התובע את האתר וטענותיו התעוררו רק לאחר כשנה, כאשר רצה שהנתבע יפעיל עבורו מחדש את האתר.