ה"פ 18504-02-11 אדסטיק בע"מ נ' רונן פרייברג ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז, השופט אברהם יעקב): תובענה למתן צו מניעה קבוע האוסר על המשיבים: לעשות שימוש מסחרי בצירוף המילים JOE'S NO-FLATS, לעשות שימוש בקבצי מדיה וטקסט שהועתקו משם המתחם no-flats.com וליתן צו עשה המורה למשיבים לגרום להעברת רישום שם המתחם ושמות דומים על שם המבקשת. המבקשת וחברת נו-פלאטס בע"מ (החברה) היו שותפות בשיווק ומכירה של מוצרים לתיקון תקרים, חומרי ניקוי ושימון לאופניים. נגד החברה ניתן צו פירוק. המבקשת טענה כי היא פיתחה וייצרה את המוצרים תחת שם המותג ולפיכך היא בעלת זכויות הקניין הרוחני במותג ולחילופין משותפות הזכויות לה ולחברה מכוח הסכם. נפסק - בבסיס הסעדים המבוקשים עומדות הזכויות בקניין הרוחני של השותפות העסקית. כל צד טוען כי הוא החל בייצור ופיתוח של המוצרים שנמכרו תחת שם המותג JOE'S NO-FLATS. לכל מוצר מרכיב פיזי ומרכיב של קניין רוחני הכולל את הידע הנדרש לייצור ואת המוניטין. הנחת יסוד היא כי חוזה מגבש את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים. שני הצדדים העבירו את המוניטין שצבר כל אחד מהם לשותפות העסקית. מקורו של הידע לייצור המוצרים ששווקו תחת שם המותג הוא בשני הצדדים. המבקשת והחברה, באמצעות המנהל המיוחד, מחזיקות בחלקים שווים בידע והמוניטין, מרכיבי זכויות הקניין הרוחני בצירוף המילים JOE'S NO-FLATS, ובמהלך הפעילות העסקית המשותפת הורחב מעגל הלקוחות הודות למאמץ המשותף.

למשיב 6 זכות להגיש בקשה לרשם סימני המסחר לרשום את זכויותיו בסימן המסחר ועד להגשת הבקשה וקבלת החלטה על-ידי הרשם יעמוד בתוקפו הצו האוסר על המשיבים לעשות שימוש בצירוף האותיות NO-FLATS. המשיבים טוענים כי החל משנת 2004 עשו שימוש בשם המתחם no-flats.com ולפיכך הם בעלי הזכויות בו. כבר נקבע כי את זכויות הקניין הרוחני העבירו המשיבים מהחברה לשותפות העסקית. שימוש בשם המסחר או העברתו לאחר, יכולים להטעות את ציבור המשתמשים בשם המתחם גם אם לא ייעשה בו שימוש לשיווק ומכירת אותם המוצרים שהיו קניינה של השותפות המסחרית. לאחר שהחל תהליך הפירוק של החברה, אין המשיבים יכולים להמשיך לעשות שימוש בשם המתחם, שכל מטרתו היתה שיווק ומכירה של מוצרי החברה והשותפות העסקית. למועד רישומו של שם המתחם במקרה זה אין כל נפקות. המשך השימוש בשם המתחם לשיווק ומכירת מוצרי החברה או השותפות העסקית יכול להיעשות על דעתם של המבקשת והמנהל המיוחד. כל שימוש אחר יטעה את הציבור ויהווה הכבדה בלתי הוגנת על הגישה לשותפות העסקית. נאסר על המשיבים לעשות שימוש בצירוף המילים NO-FLATS בשם מתחם.