ת"א 162970-09 ד"ר שלמה כהן, עו"ד נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, השופט אבי פורג): תביעה כספית. התובע טען כי משרד עוה"ד שהוא מנהל נותק מהאינטרנט ומהדוא"ל למשך שעות ארוכות, בעקבות רשלנות חמורה של עובדי הנתבעת, וכי ניתוק זה גרם לו לנזק כספי ממשי ולנזק תדמיתי. הנתבעת טענה כי מדובר בהתנהלות סבירה בנסיבות המקרה וכי לכל היותר נגרמה לתובע אי נוחות או שיבוש קל בעבודה. נפסק - התנהלותה של הנתבעת הייתה רשלנית. שלושת הניתוקים של שירותי האינטרנט והדוא"ל למשרד התובע, בפרק זמן קצר, אירעו כתוצאה מטעויות אצל הנתבעת, כאשר הצטברות הטעויות, מספרן ומשכן, מגיעות לכדי אי-אכפתיות ואדישות מצד הנתבעת לתוצאות התנהלותה. ברור הדבר כי אין לחייב את הנתבעת באחריות לכל טעות, תיקון שלא צלח או כל תקלה שלא טופלה במהירות, מאחר ואז עשוי להיפגע תפקודה התקין וגם במטרת המחוקק לפטור אותה מרשלנות ברמה הרגילה. התנהלות הנתבעת אינה מתקבלת על הדעת בנסיבות העניין. מדובר ברצף תקלות בפרק זמן קצר, כאשר מקור התקלות בטעויות של גורמים בנתבעת והתקלות חוזרות על עצמן. מספר התקלות, תכיפותן, משכן הכולל והסיבות להן, הופכים את רשלנות הנתבעת לרשלנות חמורה ולפיכך יש לה אחריות לנזקים שנגרמו לתובע. אין לקבל את טענת הנתבעת כי התובע היה מחויב לרכוש שירותים ו/או אמצעים נוספים, כדי למנוע תקלות מסוג זה. בהעדר ראיות תומכות לטענות התובע בדבר נזק כספי ממשי ונזק תדמיתי שנגרמו לו ומאחר וסביר להניח שנגרמו לתובע ולמשרדו נזקים מסוימים כתוצאה מהעיכוב במשלוח מיילים וקבלתם ובהתחשב בכך שמדובר במשרד עו"ד, להבדיל מלקוח פרטי, נפסקו לתובע פיצויים על דרך האומדנה בסך 20,000 ש"ח.