הפ"ב 38891-10-11 גלובל מו"פ בע"מ נ' אדפטיב אימג'ינג טכנולוג'יס בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת יהודית שבח): בקשה לאישור ומנגד בקשה לביטול פסק בוררות. בין בעלי הדין התגלעו מחלוקות כספיות והם הסכימו לפנות לצד שלישי (רו"ח) על-מנת למצוא להן פתרון. לא נחתם הסכם בוררות מסודר. רוה"ח הפיק מסמך, שמבקשת האישור רואה בו פסק בוררות לכל דבר ועניין. מבקשת הביטול שוללת מכל וכל את היותו של המסמך פסק בורר. נפסק - הלכה היא כי לא נדרש כי הצדדים יערכו הסכם בוררות בנוסח מקובל, ודי בקיומו של מסמך כלשהו המעיד על כוונת הצדדים למסור את הסכסוך שביניהם להכרעה במסגרת בוררות, ובלבד שמדובר במסמך בכתב. במקרה דנן, הגישו הצדדים תכתובות דואר-אלקטרוני שהוחלפו בינם לבין רואה החשבון ובינם לבין עצמם, מהן ניתן ללמוד בבירור כי הסכימו גם הסכימו על העברת הסכסוך ביניהם להליך בוררות. כן ניתן ללמוד מתכתובות דוא"ל אלו, כי הצדדים ראו ברואה החשבון כבורר. ניתן לראות באסופת התכתובת שהוצגה כהסכם בוררות מחייב.