תע"א 3810/07 שי דרוקמן נ' שלום שושן ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופטת נטע רות): בקשה למינוי מומחה מטעם ביה"ד, לאחר שנשמעה עדות התובע. הבקשה הוגשה במסגרת תביעה, בה טען התובע ל"גזילת חבילת תוכנה" וכי הנתבעים פעלו בהיחבא כדי לגזול ממנו פעילות הנוגעת למוצר שפיתח, מצלמת IP ומקלט תואם. התובע טען כי אחת הנקודות המרכזיות שבמחלוקת היא האם עשו הנתבעים שימוש בקוד המקור שפיתח לאחר פיטוריו. נפסק - אין מקום להיעתר לבקשה. התובע לא תמך את בקשתו בתצהיר, שבו יפורטו עובדות חיוניות בדבר תרומת העד המומחה ומהותו של קוד המקור ומאפייניו הייחודיים. מאפיינים, שהימצאותם בקוד המקור בו עושים הנתבעים שימוש, יכול להצביע על שימוש בפיתוחיו הייחודיים של התובע. התובע לא צירף קטעים או דוגמאות מקוד המקור שכתב, תוך הצבעה על אלמנטים ייחודיים ומהותיים בקוד זה. התובע לא ציין בבקשתו היכן הופקד קוד המקור שברשותו והאם במהלך השנים הוא עשה בו שימוש או ערך בו שינויים. התובע לא פירט מדוע לא ניתן לעשות שימוש באמצעי מידתי יותר, הפוגע פחות בזכויות הקניין של הנתבעים, בין היתר על-ידי עריכת השוואה בין קטע מקוד המקור שכתב, תוך הצבעה על אלמנטים ייחודיים בקוד זה הנדרשים לצורך הפעלת המוצר לבין המוצר הסופי - וזאת, ללא צורך בחשיפת קוד המקור המלא שברשות הנתבעים.