בש"פ 6695/11 מדינת ישראל נ' פלוני

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט ניל הנדל): ערר על החלטת ביהמ"ש המחוזי מרכז [תפ"ח 46714-02-11]. מהו האיזון הראוי בין זכותו של נאשם להעתיק, לצרכי הגנתו, תצלומים של איבריו המוצנעים של נפגע עבירת מין קטין, לבין זכות הנפגע לשמירה על פרטיותו? המשיב הואשם בביצוע עבירות מין בבתו הקטינה וביקש להעתיק את צילומי איבריה המוצנעים, כפי שצולמו על-ידי המכון לרפואה משפטית והועלו על מדיה דיגיטאלית, לשם הכנת חוות דעת להגנתו. נפסק -
  • זכותו של נאשם בהליך פלילי, לעיין בחומר החקירה נגדו, נועדה כדי לאפשר לו להיערך כראוי למשפט, כדי לחתור להגיע לחקר האמת, לשמור על קיומו של הליך הוגן וכן נובעת היא ממעמדו המיוחד של הנאשם בהליך הפלילי.
  • הזכות לעיון ולהעתקת חומר החקירה, עשויה להביא בעקבותיה פגיעה בזכויות ובאינטרסים של מתלוננים ועדים. בעוד שהעיון בחומר החקירה טומן בחובו פגיעה בזכות לפרטיות ולכבוד של נפגע העבירה, יש להקפיד שהפגיעה אינה עולה על הנדרש לצורכי ההגנה של הנאשם.
  • בנסיבות המקרה, כיצד בא לידי ביטוי האיזון בין בקשת המשיב להעביר את התצלומים על-גבי מדיה דיגיטאלית למומחה מטעמו, לבין זכות הקטינה לשמור על פרטיותה? אין להסתפק במגבלות שהטיל ביהמ"ש קמא. האיזון שקבע ביהמ"ש קמא נותן משקל יתר לצורכו החיוני של המומחה שהמדיה הדיגיטאלית תהיה בידיו לשם חוות הדעת. התרומה העיקרית בהעתקת התצלומים הדיגיטאליים תהיה לנוחיות המומחה וצוותו.
  • במתח שבין זכות הפרטיות של נפגעת העבירה לבין זכות הנאשם לנהל את הגנתו, שיקול הנוחות אינו יכול להכריע. תנאי העיון שהוצעו על-ידי העוררת משקפים את השיקולים השונים: צפייה לא מוגבלת בתצלומים הדיגיטאליים במחשב שבמכון; אפשרות להשתמש בספריה המשפטית שבמקום ושימוש במחשב נוסף בעל חיבור רשת חיצוני למאגרי מידע מקצועיים.
  • טעם שני השולל את האיזון שנקבע בביהמ"ש קמא עניינו בפגיעה המסתברת שתיגרם לפרטיות הקטינה עקב העתקת המדיה הדיגיטאלית והעברתה לידי מומחה המשיב. הטכנולוגיה מגלה כל יום מחדש אפשרויות לחדור למחשבים פרטיים, מכשירים סלולריים ואף למחשבים הנושאים מידע מסווג ברשות המדינה. אין בנדרש לבסס שאמצעי ההגנה על התצלומים במחשבו של מומחה המשיב אינם מספקים ואין בהנחה זו משום הטלת ספק באמינותו.
  • המחשב במכון לרפואה משפטית הוא מחשב "טיפש", המאפשר לצפות בתמונות באיכות טובה, אך לא ניתן להעביר ממנו תמונות אפילו בטעות והוא נטול חיבור רשת חיצוני. התרת הוצאתם של התצלומים הדיגיטאליים מכותלי המכון יוצרת סיכון, אף אם אינו גבוה, שיידלפו ושיעשה בהם שימוש שלא במסגרת התיק.
  • הטכנולוגיה החדשה להצגת ראיות ושמירתן מבורכת היא, אך יש להכפיף אותה לעקרונות היסוד של המשפט הפלילי. בוטלה החלטת ביהמ"ש המחוזי שהתירה למומחה מטעם המשיב לקבל העתק של המדיה הדיגיטאלית, אך נשמרת לו הזכות לעיין בה בגדרי המכון לרפואה משפטית.