עת"מ 26102-07-11 י.ע.ח. בניה מתקדמת בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט רון שפירא): עתירה לביטול הליכי מכרז חוזר, שפורסם לאחר שבוטלה זכייתו של הזוכה במכרז המקורי (הצעת העותרת היתה השנייה בגובהה במכרז המקורי). בין היתר נטען כי מנהל העותרת הופנה בשיחה טלפונית לאתר האינטרנט של המשיב, לשם קבלת פרטים בדבר הזוכה במכרז, אך כי דבר ביטול המכרז לא פורסם באתר האינטרנט במועד. נפסק - יש לדחות את העתירה מהטעם שלא נפל פגם המצדיק התערבות בהחלטת המשיב לפרסם את המכרז החוזר. העותרת טוענת טענות בעלמא בדבר פנייתה למשיב טלפונית והפניית השיב את העותרת לאתר האינטרנט. בדיקה באתר האינטרנט של המשיב יכולה להוות כלי עזר לבירור מצב עדכני של מכרזי המשיב, אך לא ניתן לראות בכך תחליף להליך שנקבע במפורש בתנאי המכרז ככלי המרכזי לפניה למשיב ולבירור העובדות לאשורן. על העותרת היה לפנות באופן רשמי ובדרכים המתאימות לבירור מצב עמידתו של הזוכה בתנאי המכרז ולא להסתמך אך ורק על הפרסומים באתר האינטרנט של המשיב. מן הראוי כי המשיב יפרסם באתר האינטרנט הודעה מתאימה המבהירה לציבור הרחב כי אתר האינטרנט הינו כלי עזר ואולם אין הוא תחליף לבירור עובדתי, במיוחד במקום בו נקבע בחוק או בתנאי מכרז כללים ברורים ולפניות אל המשיב. כאשר נקבעים כללים כאמור על הציבור לדעת כי אתר האינטרנט הוא כלי עזר בלבד, אין הוא תחליף לדרישות שנקבעו בחוק או בתנאי המכרז ולא ניתן להסתמך עליו באופן בלעדי. ככל שהפרסום באינטרנט עלול להטעות, הרי שיכול הדבר להצמיח עילות תביעה בגין נזקים שנגרמו עקב ההטעיה.