ת"ק 54620-02-11 טל קריגל נ' נח סוכנות לביטוח ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, השופטת מירב קלמפנר נבון): תביעת כספית שמקורה בהסכם ביטוח בין הצדדים. הנתבעת סירבה לשלם את סכום ההשתתפות העצמית, שכן המוסך בו ביקש התובע לתקן את רכבו הוצא מהסדר השירות עמה. התובע טען כי הסכים להתקשר בעסקה רק לאחר שהובטח לו כי יוכל לתקן את רכבו במוסך זה. נפסק - בתקופה הרלבנטית, היה המוסך הנ"ל מצוי ברשימת מוסכי ההסדר של הנתבעת. ככל שחפץ התובע להבטיח כי רכבו יתוקן רק באותו מוסך, היה עליו לעגן זאת בהסכם. משלא הוכנס תנאי זה, מחייבת לשון ההסכם, הקובעת כי התובע יהא זכאי להחזר סכום ההשתתפות העצמית ככל שיתקן את רכבו באחד ממוסכי ההסדר. הפנית התובע לרשימת מוסכי ההסדר באתר האינטרנט של הנתבעת היא לגיטימית. רשימה זו דינאמית וכך ראוי שתהיה. לא הגיונית הדרישה כי הנתבעת תעדכן את קהל לקוחותיה כל אימת שמוסך כזה או אחר יוצא מההסדר עימה. לשם כך מפנה קהל הלקוחות לאתר האינטרנט. התביעה נדחתה.

עדכון: ביום 28.11.2011 קיבל בית המשפט המחוזי בחיפה (השופטת שולמית וסרקרוג) ערעור שהגיש התובע והורה על ביטול פסק-הדין דלעיל בנושא השבת סכום ההשתתפות העצמית. ביהמ"ש חייב את המשיבות לשלם למערער סך של 2,040 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 2,000 ש"ח {רת"ק 1535-10-11 טל קריגל נ' נח אשר סוכנות לביטוח ואח'}.