ת"צ 14005-04-11 עו"ד סאבר נסאר נ' החשמל הסיטונאי (מקבוצת אבי סופר) בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט יגאל גריל): בקשת הצדדים להסתלקות מהבקשה לאישור התביעה כייצוגית, שהוגשה בטענה להפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש טען כי המשיבה שלחה לטלפונים שבבעלותו, וכן לנמענים אחרים, דברי פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי. המבקש סבור כי יקשה עליו להרים את הנטל המוטל עליו להוכיח את קיומו של נזק ממשי עקב מחדלה הנטען של המשיבה והוא נכון להסתפק בהתחייבות המשיבה לנקוט בכל האמצעים הטכנולוגיים ו/או המנהלתיים שלא להפר בעתיד את הוראות החוק וכן שלא לשתף פעולה בעתיד עם חברת פרסום או כל גוף אחר שלמיטב ידיעתם מפרים את הוראות החוק. נפסק - יש להיעתר לבקשה, על-יסוד הנימקים המפורטים בה. המשיבה תשלם גמול של 10,000 ש"ח לתובע המייצג וסך של 23,200 ש"ח כשכ"ט עו"ד.