ס"ע 36421-06-11 חיים שוסטר נ' ישראייר תעופה ותיירות בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופטת הדס יהלום): בקשת עובד שהתפטר לאפשר לו גישה לכתובת המייל ששימשה אותו בתקופת עבודתו במשיבה, לאחר שהמשיבה חסמה את גישתו אליה. נפסק - לא הוכח כי למשיבה נוהל מסודר של שימוש העובדים בתיבות דואר-אלקטרוני. המשיבה הבהירה כי לא עיינה במסמכים בתיבת הדוא"ל של המבקש וכל שהיא מבקשת היא לחסום את זכות המבקש לעשות כן. המשיבה לא הראתה שמתן אפשרות למבקש לעיין בתיבת הדוא"ל תגרום לה לנזקים החמורים אותם טענה. הובהר כי המבקש עשה שימוש בתיבת הדוא"ל לצרכים פרטיים, ללא שהוגבל על-ידי המשיבה מלעשות כן. בנסיבות אלו, יש לאפשר למבקש, אישית, לעיין במסמכים שבתיבת הדוא"ל ולקבוע אילו מסמכים הוא מעוניין לקבל לידיו. על-מנת שלא לגרום למשיבה נזק בלתי הפיך, כגון העתקת מסמכים בהם סודות מסחריים, יתבצע העיון במשרדי המשיבה, בנוכחות גורם מוסמך מטעמה. המבקש, בנוכחות הגורם מטעם המשיבה, יעברו על כל מסמך בתיבת הדוא"ל. מסמכים שיבקש המבקש לקבל ושהמשיבה לא תתנגד לכך - ימסר עותק למבקש. מסמכים שהמשיבה תתנגד להעברתם לידי המבקש, יודפסו ויועברו במעטפה סגורה לבית הדין, אשר יכריע בסוגיה לאחר עיון במסמכים.