ה"ת 11723-06-11 אלי וקנין נ' מדינת ישראל

(פסק-דין, שלום חדרה, השופט נאסר ג'השאן): בקשה להחזרת תפוס לפי ס' 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], התשכ"ט-1969. התפוס הוא מחשב נייח, בו מחזיקה המשטרה הואיל ולטענתה הוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי (לפי ס' 32(א) לפקודה). המבקש הוא בעליו של המחשב ואביו של נאשם בתיק פלילי במסגרתו נתפס. נפסק - הפקודה מטילה על המשטרה חובה להשיב את המחשב לבעליו, ככל שניתן להפריד ממנו את החומר המבוקש וככל שאין המחשב עצמו דרוש לשם חילוטו בעתיד או לשם הגשתו כראיה. גם על פי דיני התפיסה וההחזקה הכלליים, כל שניתן להשיג את תכלית התפיסה באמצעים שפגיעתם בקניינו של בעל התפוס פחותה, הרי יש לעשות כן. המשיבה טענה כי אינה מתכוונת לחלט את המחשב, אלא להציגו כראייה, כך שנותר לבחון האם ניתן להפריד בין המחשב לבין "החומר המרשיע", אשר יוצג כראייה בבוא היום. המשטרה תחזיר את המארז וכל חלקי המחשב, מלבד הדיסק הקשיח. המבקש יהיה רשאי להביא למשטרה דיסק קשיח ריק והמשטרה תעתיק, באמצעות בעל תפקיד מיומן, את כל החומר מן הדיסק הקשיח שבידי המשטרה אל הדיסק שהביא המבקש.