ת"א 31143-02-11 טלזר 019 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ נ' מארס 019 טלקום בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי מרכז, השופטת הילה גרסטל): בקשה לביטול פס"ד, המאשר פשרה בין המשיבות. בין המבקשת והמשיבה 1 נתגלע סכסוך ביחס לזכויות בשם המתחם www.019.net.il. השם רשום כיום על-שם המשיבה. המבקשת פנתה למנגנון יישוב המחלוקות של איגוד האינטרנט הישראלי (המשיב 2), מנהל מרשם שמות המתחם תחת הסיומת "IL", שקבע שיש להעביר את השם למבקשת. המשיבה הגישה לביהמ"ש תובענה ובקשה לצו זמני, נגד המבקשת והאיגוד, בו עתרה להימנע מהעברת הזכויות בשם עד לבירור התובענה. המשיבה והאיגוד הגיעו לפשרה, לה ניתן תוקף של פס"ד, לפיה ימנע האיגוד מהעברת הזכויות בשם, כל עוד מתנהל ההליך. לטענת המבקשת, אישור ההסכם משמעו קבלת כל הסעדים שנתבקשו על-ידי המשיבה בבקשה לסעד זמני. נפסק -

האיגוד יצר מנגנון חלופי להכרעה מהירה בסכסוכי שמות מתחם. הכרעת הפאנל תקפה כל עוד לא נקבע אחרת בביהמ"ש, על-פי בקשת המחזיק הנוכחי בשם. לפאנל כללים ונהלים ואלו מהווים חלק בלתי נפרד מכללי הרישום. כללי הפאנל אינם גורעים מזכותו של צד מעוניין לפנות לערכאה שיפוטית לפתרון המחלוקת ביחס לשם והסכמה לשימוש בשירותי הפאנל אינה מהווה חתימה על הסכם בוררות. הכללים אינם קובעים מפורשות שהחלטת הפאנל בדבר העברת השם מבעליו הנוכחיים (המשיבה) תחול במשך כל זמן ניהולו של ההליך המשפטי, אולם אין לקרוא לתוכו את שסבורה המבקשת - ביצוע מיידי וללא כל שיקול דעת של החלטת הפאנל. אם לא יישמר המצב הקיים יתרוקן ההליך מתוכן. אם יועבר עתה שם המתחם למבקשת, תימנע דה פקטו זכות המשיבה לבחון בערכאה המשפטית את החלטת הפאנל. האיגוד היה חייב לפעול כפי שעשה ולאפשר למשיבה לפנות לביהמ"ש לבחינת ההחלטה וכדי שלא לרוקן מתוכן זכות זו, עליו להקפיא את החלטת הפאנל עד להכרעה סופית בתובענה. הבקשה נדחתה.