א 7980/05 ולאדימיר שקלאר נ' שרלי אופלגר

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ירושלים, השופט עודד שחם): תביעת לשון הרע. התובע שימש כמנהל רשות הספורט העירונית בי-ם וכיו"ר איגוד הסיוף. הנתבע, שהיה חברו של התובע במשך שנים, שימש בעבר כמנכ"ל איגוד הסיוף. התביעה מבוססת על שורה של פרסומים שפרסם הנתבע ביחס לתובע, בהם הוא מייחס לו מעשים בעלי גוון פלילי ברור. חלק מהפרסומים נשלחו על-ידי הנתבע בדואר-אלקטרוני ובתפוצה רחבה (חלקם בעילום שם). ביום 7.11.2010 ניתנה החלטת ביהמ"ש בעניין האחריות, בה נקבע כי הוכחה אחריות הנתבע בלשון הרע כלפי התובע, ביחס לחלק מהפרסומים. נפסק - חלק מן הפרסומים נעשה בדואר-אלקטרוני, באופן המאפשר הפצה זמינה, קלה ומהירה שלהם, תוך הגדלה של הפגיעה הפוטנצילאית הטמונה בהם. עם זאת, לגבי חלק גדול מן הנמענים עולה כי אחד מהפרסומים לא נשלח, שכן כתובת המייל שלהם אינה מצוינת בה. יש להביא בחשבון עוד כי אחד מפרסומי התביעה נעשה באתר האינטרנט Yahoo. התפוצה של פרסומים באמצעות האינטרנט והשתמרותם לתקופה ממושכת, נוטה להעצים את הפגיעה הנובעת מהם. בהתחשב בנסיבות המקרה, הנתבע יפצה את התובע, בגין נזק לא ממוני, בסך של 200,000 ש"ח וכן ישא בהוצאותיו בסך של 9,000 ש"ח ובשכ"ט ב"כ בסך של 25,000 ש"ח.