תא"מ 18773-04-10 שרית שיר ואח' נ' מירב שביט

(פסק-דין, שלום ת"א, השופט רונן אילן, 14.3.2011): תביעה במסגרתה עתרו התובעים לחייב את הנתבעת בתשלום סך של 50,000 ש"ח, בטענה להפרת הסכם לבניית אתר אינטרנט עבור עסקם. התובעים, אח ואחות, העוסקים בהפקת סרטי וידאו, התקשרו בהסכם עם הנתבעת, העוסקת בעיצוב ובניית אתרי אינטרנט. בסמוך לאחר עליית האתר החדש לאוויר, החלו התובעים להלין בפני הנתבעת על תוכנו וליקויים שנתגלו בו לטענתם. נפסק - הבסיס להתקשרות הינו ההסכם והמחלוקת העומדת להכרעה היא טענת התובעים לפיה הפרה הנתבעת את התחייבויותיה בהפרה יסודית. אין בהסכם התחייבות קטגורית למועד העלאת האתר החדש, אלא רק "הערכת זמנים". לו ביקשו התובעים לקבוע מועד דווקני להעלאת האתר, היה עליהם לציין זאת במפורש. התובעים לא עשו כן ולאחר שנים כה ארוכות של הסתמכות על אתרם הישן, נראה כי היו אדישים לשאלה אם האתר יועלה לאוויר לאחר חודשיים או שלושה. הן לנוכח לשון ההסכם ותכליתו וכן לאור התנהגות התובעים ומועדי העברת התכנים לנתבעת, אין בסיס לטענת התובעים בדבר איחור בהעלאת האתר החדש. התובעים טענו כי הנתבעת העלתה את האתר החדש לאוויר מבלי לקבל את אישורם. מחומר הראיות עולה כי התובעים נתנו אישור להעלאת האתר החדש וממילא לא דרשו להוריד את אתר זה. תביעת ההשבה של התובעים נדחית. התובעים קיבלו את האתר החדש שהזמינו, הסכימו עם קיומו כמות שהוא ולא ביקשו להורידו או לבטל את ההסכם. אין לתובעים זכות במצב זה לתבוע מהנתבעת את השבת התמורה ששולמה לה. הפרה נוספת שמייחסים התובעים לנתבעת מתייחסת לתוכן האתר ולתקלות בעיצובו. אשר לתקלות, אין כל התייחסות בהסכם לאחריות הנתבעת לתיקון תקלות או פגמים שיתגלו באתר החדש. אין ספק בדבר אחריותה לתקן ליקויים שנתגלו תוך זמן סביר, לאחר שדווח לה עליהם. התכתובת מעידה על תגובות מצד הנתבעת לכל תקלה ומאמצים לתיקון התקלות עליהם הלינו התובעים. אין יסוד לטענת התובעים להתעלמות מצד הנתבעת או חוסר נכונות לתיקון תקלות שנתגלו. לא הובאו ראיות כי ניסיונות התיקון לא הועילו. טענה כזו מחייבת חוות דעת מומחה שיבחן את הליקויים ויבהיר את משמעותם. אשר לתוכן, טענו התובעים כי לא הועלו לאתר תכנים רבים אותם ביקשו להעלות. לשון ההסכם מתיישבת עם טענת הנתבעת כי התחייבותה לא כללה הזנת תכנים ושלכך נדרשו הזמנה וסיכום נפרדים. נדחו גם טענות התובעים בתחום קידום האתרים. התביעה נדחתה.