ס"ע 44208-02-11 ספיר בריכות שחיה ומערכות ספא נ' נחום כדורי ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופטת אורנית אגסי): בקשה למינוי כונס נכסים במעמד צד אחד, מכוח חוק עוולות מסחריות, לשם חיפוש ותפיסת נכסים ו/או מסמכים אצל המשיבים, לרבות דיסק און קי של המשיב 1, מחשבים, מסמכים בביתו, חצריו, רכבו ובמשרדי המשיב 2. המבקשת עוסקת בהקמת בריכות שחיה ומערכות ספא. לטענתה, במהלך השנים אגרה בסיס מידע ונתונים גדול, בשרת מחשבים ייעודי, המצוי במשרדיה ומוגן במערכות הגנה שונות. המשיב 1 הועסק כסוכן מכירות של המבקשת. המשיב 2 הוא בעל חברת קובי בריכות שחיה, המתחרה במבקשת. המשיב 1 התפטר מעבודתו אצל המבקשת והחל לעבוד כסוכן מכירות מטעם המשיב 2. המבקשת טענה כי המשיבים גנבו ממנה את "סודותיה המסחריים", הואיל והמשיב 1, שהיה בעל גישה לשרתי המבקשת, העתיק לדיסק און קי שברשותו את רשימת הלקוחות של המבקשת ומסמכים רגישים. נפסק - התקיימו התנאים למתן צו אנטון פילר. המשיב 1 הודה כי העתיק על דיסק און קי את כל המידע הסודי ממחשבי המבקשת, כך שיוכל להעבירו לחברה המתחרה אליה עבר בניגוד להסכם עמו. המשיב 1 העתיק ועשה שימוש, במספר מקרים, במידע שהעתיק מהמבקשת (ובכלל זה העתיק למשיב 2 את תבנית ההזמנה, כך שתהיה זהה לזו של המבקשת, על-מנת להטעות את לקוחות המבקשת).

בידי המשיב 1 רשימת לקוחות, הצעות מחיר שניתנו ללקוחות וכן תוכניות ומידע רגיש של נתונים כספיים, אשר החל לעשות בהם שימוש פסול עד כדי גזל לקוחות. לכאורה, מדובר בשימוש שלא כדין ב"סוד מסחרי" של המבקשת. מאגר המידע הסודי של המבקשת הינו בבחינת "סוד מסחרי" המקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו. המשיב 1 התפטר מהמבקשת תוך הסתרת התקשרותו עם המשיב 2 והעתקת כל המידע במחשב הייעודי של המבקשת, תוך פגיעה בסודותיה המסחריים. יש חשש סביר כי אם ייקבע דיון במעמד שני הצדדים ניתן יהיה בקלות להעלים את הקבצים המועתקים ממחשבי המשיבים ולהסתירם במקום אחר. עם זאת, יש להביא בחשבון כי מדובר בסעד פולשני, שמבוקש לבצעו בכתובות פרטיות של המשיבים, כי מדובר במשפחות עם ילדים שבמחשביהם אף עשויים להימצא קבצים ותכתובות אלקטרוניות הראויות להגנה. לכן, הצו יוגבל לתפיסת הדיסק און קי וכן מסמכים של המבקשת שיימצאו בביתו, ברכבו ובמשרדי המשיב 2. הצו יוגבל להעתקה של כל הקבצים במחשב הנייד של המשיב 1, במחשבים האישיים בביתו ובמקום עבודתו אצל המשיב 2.