תמ"ש 17950/09 ס.ד. נ' מ.ר.

(פסק-דין, משפחה ירושלים, השופט דניאל טפרברג): הנתבע גירש את אשתו (התובעת) בעל כורחה, באמצעות מסרון (SMS) ששלח לאמה. ביה"ד השרעי קבע כי שליחת ההודעה יצרה מעשה של גירושין תקפים לפי הדין המוסלמי. התובעת הגישה תביעה נזיקית בעילה של הפרת חובה חקוקה, נוכח הפרה לכאורה של הוראות ס' 181 לחוק העונשין (התרת קשר נישואין על כורחה של האישה). נפסק - בית הדין השרעי, האמון להכריע בענייני נישואין וגירושין של מוסלמים, הכריע כי המסרון ששלח הנתבע לאם התובעת יצר את גירושי הצדדים. אין לקבל את טענות הנתבע לפיהן לא התכוון לגרש את אשתו באמצעות שליחת המסרון. המסקנה היא כי נעשה מעשה גירושין ללא החלטה מקדימה של בי"ד מוסמך המחייבת גירושין והמעשה התבצע בעל כורחה של האישה, שכן הגירושין נוצרו על-ידי שליחת הודעה כתובה, מבלי שיכולה הייתה התובעת להתנגד. עולה כי קמה עילה של הפרת חובה חקוקה משהפר הנתבע את ס' 181 לחוק העונשין. הנתבע יפצה את התובעת ב- 95,000 ש"ח עבור הנזק הכללי שנגרם לה.