תע"א 2089/09 ארמן נ' אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, ביה"ד האזורי לעבודה ירושלים, השופטת שרה שדיאור): התובע, טכנאי אצל הנתבעת, פוטר לאחר שחדר למחשבו של יו"ר ועד העובדים ושיגר ממנו הודעת דואר אלקטרוני מנוסחת בחריפות לכלל העובדים, שבה גינה את החלטת הנהלת החברה לקזז 12.5 שעות עבודה משכר העובדים בשל שיבושים שארגן ועד העובדים. התובע פוטר מעבודתו על אף ששיגר מכתב התנצלות. נפסק –
  • הזכות לחופש הביטוי קיימת גם לעובד בבואו למחות על מעשי המעביד.
  • עם זה, מעשהו של התובע אינו סביר ואינו מידתי. יכול היה התובע למחות בצורה פחות פוגענית לו היה מעביר דוא"ל שאינו קנטרני המבהיר בצורה מפורשת מהן טענותיו נגד החלטת ההנהלה.
  • גם האמצעי שבו השתמש התובע אינו מתאים ואינו ראוי. היה על התובע לבצע פלישה למחשבו של יו"ר ועד העובדים כדי שיוכל לשלוח דוא"ל דרך אותו מחשב. יתרה מזאת, הוא כתב דוא"ל ללא חתימה בידיעה שהכל יחשבו שההודעה נכתבה על ידי יו"ר הוועד.
  • כל מעשי התובע הם בגדר הפרת אמונים.
  • עם ההתפתחויות הטכנולוגיות נוצרו הזדמנויות חדשות לניצול לרעה של המחשב.
  • ברי לכל כי פיטורי התובע היו תוצאת המכתב שכתב בשמו של יו"ר הוועד והפיצו ברחבי החברה. לפיכך, על התובע לא חל הסכם הפרישה החל בנתבעת ואין הוא זכאי למענק פרישה מיוחדת, משכורת 13 ופיצויי הסתגלות.
  • לאור שנות עבודתו הארוכות של התובע בנתבעת היה על הנתבעת לבחור בעונש מידתי יותר, עונש שיהלום את חומרת המעשה אך יקח בחשבון גם פרמטרים נוספים: תפקודו של התובע עד מעשה זה, שנות עבודתו הארוכות, פיטורים וסיכויי העסקה בגיל זה וכד'.
  • התובע זכאי לסעד ממוני בגין פיטורים שלא כדין שכן פיטוריו נעשו שלא על פי הוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד הקובעות מפורשות כי לעובד שנחשד בעבירת משמעת יש לקיים בירור בנוכחות הוועד בטרם קבלת החלטת הפיטורים.
  • על הנתבעת לשלם לתובע פיצויים בגין הליך הפיטורים הלקוי בגובה חמש משכורות, דמי הודעה מוקדמת ופידיון ימי חופשה. שאר התביעות נדחו. הנתבעת חויבה בתשלום 6,000 ₪ שכ"ט עו"ד לתובע.