ה"כ 705-07 הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ נ' הממונה על הגבלים עסקיים

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, ביה"ד להגבלים עסקיים ירושלים, השופטת תמר בזק-רפפורט): אישור הסדר כובל בדבר ניהול רישיונות לשימוש ואכיפת זכויות ביצוע פומבי, שידור וסינכרוניזציה ברשומות קול של חברי המבקשת והמיוצגים על-ידה. בין היתר, תקים המבקשת ותעדכן בסיס נתונים פומבי ומפורט באינטרנט ביחס ליצירות רפרטואר מקומי שבניהולה. לנוכח השינויים הטכנולוגיים והמשקיים, הותנה ההיתר בתנאים שנועדו להבטיח מתן רישיונות בידי המבקשת גם למדיה החדשה, בתחומי השמע והחוזי, בטכניקות השידור שלהלן: Simulcasting, Webcasting, Streaming on Demand ו- Interactive Webcasting. המבקשת תתן רישיונות גורפים לארבעת סוגי השידור הללו.