ה"ת 25685-09-10 קדוש נ' מדינת ישראל - תחנת משטרת נהריה

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום עכו, השופט משה אלטר): בקפה אינטרנט שבבעלות המבקש נערך חיפוש, לאחר קבלת מידע מודיעיני כי מתנהלים בו הימורים. במהלך החיפוש נתפס ציוד מחשבים וכסף מזומן. המבקש עתר להחזרת הציוד והכסף. בין היתר, טען המבקש כי תפיסת והחזקת הציוד, שמרביתו "מחשב או דבר המגלם חומר מחשב", אינה חוקית, לאור הוראות ס' 32(ב) לפקודת סדר הדין הפלילי. נפסק - הכניסה לבית העסק ועריכת החיפוש בו היו כחוק. אף תפיסת הציוד והכסף היו כחוק, לפי הוראות ס' 235 לחוק העונשין. השוטרים שנכנסו לעסק נוכחו כי במקום מתנהלים משחקים אסורים, תוך שימוש במחשבים. ברור כי היה להם יסוד סביר להניח כי הציוד שנתפס שימש לעריכת משחקים אסורים. הוראות ס' 32(ב) לפקודה חלות רק על מחשבים שנתפסו מכח הוראות הפקודה. הן אינן חלות במקרה דנן, בו התפיסה נעשתה מכח הוראות ס' 235 לחוק העונשין. זאת ועוד, עסק בו מנהלים, לכאורה, משחקים אסורים, אינו "מוסד" כהגדרתו בפקודת הראיות. לכן, גם אם תפיסת הציוד הייתה מתבצעת מכוח הוראות הפקודה, לא הייתה תחולה להוראות ס' 32(ב) ביחס לציוד שנתפס. תכלית ס' 32(ב) להגן על מוסדות התלויים במחשביהם לצורך פעילותם החוקית, כדי למנוע פגיעה בפעילות החוקית השוטפת של אותם מוסדות. מקום בו משמש המחשב רק, או בעיקר, כאמצעי לביצוע עבירה, אין ליתן ההגנה הנ"ל.