א 4441/08 קבוצת בראל נכסים בע"מ ואח' נ' חיאה ניסנוב ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום חיפה, השופטת יפעת מישורי): תביעה לפיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים. התובעת היא חברה העוסקת בתחום הנדל"ן. לטענתה, הנתבע 1, ששימש כסוכן תיווך, הפר את זכויותיה כאשר העתיק מאתר התובעת שלושה תצלומים וטקסט ביחס לוילה בזכרון יעקב. את התכנים פרסם באתר האינטרנט "לגור" ובאתרים נוספים. הנתבע טען כי העלה את התכנים לאינטרנט מכח שיתוף פעולה עם סוכנת עצמאית של התובעת. נפסק - אין חולק כי הנתבע ביצע העתקה ופרסום של הצילומים והטקסט של התובעים לאתר האינטרנט. יש להתייחס לצילומים ולטקסט בצידם כ"יצירה אומנותית", שהעתקתם הינה הפרת זכות יוצרים. ייתכן כי במסגרת ההתקשרות בין הצדדים, סבר הנתבע כי נוצר ביניהם שיתוף פעולה עסקי ביחס לנכס הרלבנטי. אין מכאן כדי להצדיק את המשך התנהלות הנתבע או להסיק על תום ליבו בבואו להעתיק את החומרים הנדונים. לצד החומרים היתה הערה בדבר זכויות התובעים והנתבע הסיר את חותמת המים שהיתה על הצילומים, בעת ששיווק את הנכס מטעמו. פעולות אלה אינן מתיישבות עם טענתו לתום לב או אי ידיעה. יש להתחשב בחוסר ניסיונו של הנתבע בתחום התיווך, במהירות בה פעל להסרת החומרים מהאתר ובכך שלא צמח לו רווח מההפרות. הנתבע העתיק את החומרים לאתר האינטרנט "לגור". הפרסום ביתר אתרי האינטרנט לא היה בשליטתו. עסקינן בשתי הפרות, האחת ביחס לשלושת הצילומים והשנייה ביחס לטקסט שבצידם. יש לפסוק 20,000 ש"ח בגין כל הפרה ובסה"כ 40,000 ש"ח. בנוסף, יפצה הנתבע את התובע 2, מחבר היצירות, בסך של 5,000 ש"ח בגין הפרת הזכות המוסרית.