ת"ק 27859-03-10 גדי זיגדון נ' סלקום ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות טבריה, השופטת רים נדאף): תביעה לפיצוי בשל הפרה נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע טען כי הנתבעת שלחה לו הודעות פרסומת בדוא"ל, למרות ששלח לה "הודעת סירוב" כמשמעותה בחוק ואף לאחר שהגיש את תביעתו. הנתבעת טענה כי קיבלה את הסכמת התובע לקבל את הפרסומים וכי הודעת הסירוב נשלחה לכתובת מייל שאינה פעילה לצורך תכתובת עם לקוחות. נפסק - החוק קובע כי הנמען יכול בכל עת להודיע על סירובו לקבל הודעות פרסומת וכי החל מאותו מועד אסור למפרסם להמשיך ולשלוח לו הודעות כאמור. התובע כשל להוכיח כי ניסה לשלוח הודעת סירוב לנתבעת טרם הגשת התביעה. יחד עם זאת, בפעולת הגשת התביעה גילה התובע את דעתו באופן גלוי וחד משמעי כי אין ברצונו יותר לקבל את הודעות הפרסומת של הנתבעת. ניתן לראות בהגשת התביעה "הודעת סירוב" במובן החוק. הנתבעת שלחה לתובע הודעת פרסומת נוספת לאחר שקיבלה את כתב התביעה והתובע זכאי לפיצוי בשל משלוח הודעה זו. הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בסך 1,000 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 300 ש"ח.