א 4951/09 מוחמד בדר אבו עישה נ' חוסין עבד אלקאדאר קסואני

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ירושלים, השופטת תמר בר-אשר צבן): ביהמ"ש הורה למחוק על הסף תביעה למתן צו מניעה קבוע, שיאסור על הנתבע לעשות עסקה כלשהי במקרקעין מסוימים. נפסק - כתב התביעה נסמך על ייפוי כוח בלתי חוזר, לפיו הבעלים הקודמים במקרקעין ייפו את כוחו של צד שלישי להעביר את זכויותיהם במקרקעין לתובע. יפויי הכוח אומת לכאורה על-ידי עו"ד ביום 1.1.1986. בראש טופס "אימות החתימה", מופיעים מה שמתיימרים להיות פרטיו של עוה"ד, לרבות מספרי הטלפון והפקסימיליה במשרדו וכן כתובת הדואר-האלקטרוני שלו. באותה שנה (1986), היו מספרי הטלפון בני שש ספרות ולא בני שבע ספרות כפי שמופיע בטופס. באותה שנה, טרם היה בנמצא שימוש בדואר אלקטרוני, בעוד שבטופס אימות החתימה מופיעה כתובת דואר-אלקטרוני. על פני הדברים, טופס אימות החתימה הוא מסמך מזויף.