ת"ט 577-10-09 הכתובת פרסום ושיווק בע"מ נ' אילנה אליאסיאן

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חיפה, הרשמת שלומית פומרנץ): בקשה להעברת מקום הדיון בתביעה שטרית. החייבת טוענת כי יש להעביר את הדיון בהתנגדות לירושלים, מקום מגוריה, הואיל והעיר חיפה נעדרת זיקה להליך, כאשר העיסקה שבגינה נמסרו ההמחאות בוצעה באמצעות האינטרנט ובפקס. נפסק - עסקינן בתביעה שטרית ויש לקבוע את מקום השיפוט לפי פקודת השטרות. הסמכות המקומית בתביעה שטרית, נקבעת לפי המקום המיועד לפרעון השטר. מקום עיסקו של הבנק הנמשך הוא בירושלים והסמכות המקומית לדון בתביעה היא לביהמ"ש בירושלים. מקובלת עמדת ב"כ הנתבעת, כי כאשר מדובר בעיסקאות המבוצעות באמצעות האינטרנט, יש להעדיף את החלופה של מקום מגורי הלקוח, שהרי האינטרנט נועד לגשר על המרחק הגיאוגרפי בין הצדדים, מבלי שמקבל השירות יצטרך להגיע למקום עיסקו של נותן השירות. הדיון הועבר לביהמ"ש השלום בירושלים.