החלטת פטור מאישור הסדר כובל: וועדת מדרוג לסקרי שיעורי גלישה באינטרנט

(החלטה, הממונה על הגבלים עסקיים): בקשה לפי ס' 14 לחוק ההגבלים העסקיים, למתן פטור מן החובה לקבל את אישור ביה"ד להגבלים עסקיים להסדר בין חברי וועדת מדרוג לסקרי גלישה באינטרנט. ענין ההסדר בהקמת עמותה, שתכליתה לייסד מנגנון מוסכם למחקר, הערכה וקביעה של שיעורי גלישה באינטרנט, לרבות השימושיות באינטרנט ודירוגם של אתרי אינטרנט. על מייסדי העמותה נמנים משרדי פרסום וגורמי מדיה המפעילים אתרים באינטרנט. נפסק - ההסדר ראוי לפטור. הכבילות שבהסדר אינה פוגעת פגיעה של ממש בתחרות בשווקים המושפעים ממנו, משום שעיקרו אינה בהפחתת התחרות או במניעתה אין בו כבילות שאינה נחוצה למימוש עיקרו.