פ 2162/08 משטרת רחובות נ' קושמרו

אולי יעניין אותך גם

(החלטה וגזר-דין, שלום רחובות, השופט ירון לוי): הנאשם והמתלוננת ניהלו קשר רומנטי, שבמהלכו צילמו עצמם מקיימים יחסים אינטימיים. בעקבות החלטת המתלוננת לסיים את הקשר, טען הנאשם את הסרט לאתר מין ברשת האינטרנט. לפי הרישום באתר, צפו בסרט מאות אלפי גולשים. הנאשם הודה, במסגרת הסדר טיעון, בעבירה של פגיעה בפרטיות במזיד והורשע על-ידי ביהמ"ש, למרות בקשתו להימנע מהרשעה. בבקשה דנן, מבקש הנאשם לחזור מהודאתו, בנימוק שלא הוכחה כמות האנשים שצפו בסרט. נפסק - אין להתיר לנאשם לחזור בו מהודאתו. בתיק החקירה מצוי מסמך הנחזה להיות מידע שמסר האתר ובו פורט הנתון של כמות הצופים בסרט. גם תשומת לב המתלוננת הופנתה על-ידי אחר שצפה בסרט בחו"ל. אף אם ניתן היה להגיע למסקנה שבסרט צפו פחות אנשים מהמספר בו הודה הנאשם, אין בכך כדי להשמיט את הבסיס לעבירה בה הורשע. מהרגע שהוציא הנאשם את הסרט, המכיל פרטים אינטימיים מד' אמותיהם של בני הזוג, והעלהו לאתר אינטרנט, שהוא בבחינת מקום פתוח, שכל החפץ יכול להיכנס ולצפות בתוכנו - יש בכך משום פרסום הנוגע לצנעת חייה של המתלוננת, העלול להשפילה או לבזותה ובכך מתגבשת העבירה. דווקא בעידן המודרני, על ביהמ"ש ליצור הרתעה ברורה, נוכח קלות הפצת תכנים מסוג זה. על העונש לשקף באופן חד כי הפרטיות אינה הפקרות וכי מי שיעשה שימוש באיזה מאמצעי התקשורת ההמונית, כדי לפגוע בפרטיות הזולת, צפוי לענישה מוחשית. על הנאשם נגזרו 100 ימי מאסר, שירוצו בעבודות שירות וכן 6 חודשי מאסר על תנאי ותשלום פיצוי בסך 10,000 ש"ח למתלוננת.