עת"מ 49/09 חיים חוברה ואח' נ' עיריית מעלה אדומים ואח'

(פסק-דין, בית המשפט לעניינים מקומיים במעלה אדומים, השופט יואל צור): עתירה מנהלית לפי חוק חופש המידע. בין היתר, דרש העותר לחייב את המשיבה 1 לפרסם דרך קבע את כל המידע שעליה לפרסם לפי החוק, באמצעות אתר אינטרנט שיוקם לצורך כך. נפסק - הבקשה אינה מעוגנת בחוק חופש המידע, שאינו עוסק בפרסום המידע בכלי התקשורת או באינטרנט. החוק עוסק בבקשות לקבלת מידע. אין מניעה לפנות לעירייה ולבקשה ליישם את תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) ולהפעיל אתר אינטרנט נגיש וללא תשלום ולפרסם בו מידע הנדרש על פי דין. העתירה נדחתה.