ה"פ 1071-09 גג תקשורת מתקדמת (1992) בע"מ נ' וויזקום תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט יהודה זפט): המבקשת מפיצה מרכזיות טלפון מתוצרת קונג'י בע"מ ונותנת שירותי תמיכה ותחזוקה למרכזיות באמצעות תוכנות PCP ו- E-manager, שעותק מהן הורידה מהאינטרנט. המשיבה פועלת למנוע מהמבקשת שימוש בתוכנות הניהול ללא הסכמתה. בתובענה, עותרת המבקשת להצהיר, בין היתר, כי המשיבה אינה בעלת זכויות היוצרים או רישיון ייחודי בתוכנות וכי המבקשת רשאית להמשיך לעשות שימוש בתוכנות מבלי שהדבר יהווה פגיעה בזכויות המשיבה. נפסק - ביום 10.5.2010 נכרת הסכם בין המשיבה לבין קונג'י בע"מ (בפירוק). לאור הוראות הסכם הפירוק, הרי ככל שהיו בידי קונג'י זכויות יוצרים בתוכנות הניהול, הועברו זכויות אלה למשיבה. לפי הוראות חוק זכות יוצרים, קונג'י הייתה בעלת זכויות היוצרים בתוכנות ואין בעובדה כי המבקשת הורידה את התוכנות מהאינטרנט כדי לגרוע מזכויות אלה. ככל שהייתה הסכמה של קונג'י לשימוש שעשתה המבקשת בתוכנות הניהול, הייתה זו הסכמה מוגבלת למתן שירות ללקוחות קונג'י. אין לראות בהסכמת קונג'י משום הסכמה בלתי הדירה לשימוש בלתי מוגבל של המבקשת בתוכנות. יש לדחות את טענת המבקשת כי היא זכאית להמשיך ולעשות שימוש בתוכנות משום שמתן שירותי תחזוקה באמצעות תוכנות שנרכשו כדין, אינו מהווה הפרת זכות יוצרים. הפסיקה שהציגה המבקשת לעניין זה אינה דומה למצב הנדון. התביעה נדחתה.