ת"ק 20383-02-10 שמחת הלב איגוד הליצנים הרפואיים נ' רוברטו אליאס פייכטנהולץ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, בית המשפט לתביעות קטנות נצרת, השופטת עירית הוד): בקשה לדחיית התובענה מחמת חוסר סמכות מקומית. בתביעתו, טען המשיב כי התקשר עם המבקשת, עמותה המשווקת קורסים לליצנות רפואית טיפולית ורכש ממנה קורס. המבקשת מנהלת פורום באינטרנט המיועד לליצנים הרפואיים שהכשירה. התובע טען כי לאחר שסיים את הקורס, נחסמה גישתו לפורום וכי הדבר מהווה הפרה של ההסכם שכרת עם המבקשת. המבקשת טענה כי המשיב נרשם לקורס שהתקיים בת"א ושעבורו שילם במשרדיה ברחובות ולכן נעדר ביהמ"ש סמכות מקומית. נפסק - דין הבקשה להידחות. טענת המשיב היא כי הפרת ההסכם אינה קשורה לקורס אותו סיים, כי אם להתחייבות המבקשת לאפשר לו גישה לפורום שבניהולה. המקום לקיום ההתחייבות לה טוען המשיב היא רשת האינטרנט. בפסיקה אומצה לרוב העמדה כי האינטרנט הינו חסר מקום וכי במרבית המקרים סמכות השיפוט בתביעות אינטרנט היא כלל מדינתית. מפעיל פורום באינטרנט נהנה מיכולתו להגיע לכל אדם במדינה. הצד השני של המטבע הינו חשיפתו לתביעות ברחבי המדינה. המחוקק הביע רצונו לאפשר לתובעים בתביעות קטנות למצות את זכויותיהם בקלות. דבר זה מקבל משנה תוקף מקום בו עסקינן בתביעות הנוגעות לאינטרנט. האינטרנט מגיע לכל מקום במדינה. קביעה כי תביעות בנושא אינטרנט יוגשו במקום מושבו של הנתבע תביא לכך שתובעים רבים לא יעמדו על זכויותיהם.