עת"מ 326/09 התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר ואח' נ' עיריית בית שאן ואח'

(פסק-דין, מחוזי נצרת, השופט דוד חשין): העותרות טענו כי המשיבות, 31 עיריות ורשויות מקומיות, לא מקיימות את חובתן להקים אתר אינטרנט נגיש וזמין לטובת ולרווחת הציבור, בו ייכלל כל המידע הנחוץ להגשמת עקרון חופש המידע והשגת שקיפות מרבית בפעולות הרשות הציבורית. עוד טענו העותרות כי סעיף 248ב לפקודת העיריות [נוסח חדש], שהוסף לפקודה בתיקון 110 ונכנס לתוקפו ביום 18.1.2008, מטיל על כל עירייה להקים אתר אינטרנט בתוך פרק זמן שלא יעלה על שנה וחצי, שיהיה נגיש ללא תמורה לכלל האוכלוסייה. נפסק - אין מחלוקת באשר לעצם החובה המוטלת על כל רשות מקומית להקים אתר אינטרנט בתחומה. ביהמ"ש נתן תוקף של פס"ד להסכמת הצדדים, לפיה יחויבו המשיבות, בתוך 120 יום, כל אחת בתחום הרשות המקומית שעליה היא מופקדת, להקים ולהפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור ללא תשלום. כל רשות מקומית תפרסם באתר מידע שעליה לפרסם, מידע בנוגע אליה ששר הפנים פרסם ופרוטוקולים של ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות.