ת"א 10229-01-09 קלוטיד (שושנה) כהן ואח' נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום הרצליה, השופט מאיר שנהב): תביעה לחיוב הנתבעת 1 בתשלום פוליסה לביטוח חיים, למרות טענת המבטחת על ביטולה עקב אי תשלום הפרמיות. התובעת טענה כי הפוליסה בוטלה שלא כדין, בניגוד לחוק חוזה הביטוח, הואיל ולא נשלחו אליה מכתבי התראה בדרך הקבועה בחוק. המבטחת טענה כי קיימה את הוראות החוק, שכן התובעת קיבלה את כל הודעותיה באמצעות מערכת המחשוב האוטומטית. נפסק - מילותיו של ס' 15(א) לחוק חוזה הביטוח ברורות למדי ומהן עולה חובת המבטחת לשלוח למבוטחה שתי הודעות נפרדות קודם לביטול הפוליסה. דואר של נייר הינו מוסד ארכאי עתיק יומין, שכנראה מתחיל להתפוגג בפנותו את הזירה לאחיו הצעיר הוירטואלי. עולם המיחשוב משתלט וכובש את השטח וגם בבתי המשפט, נעלם הנייר והמעטפות המדוורות מוחלפות בדואר אלקטרוני. עם זאת, המהפכה האלקטרונית אינה משנה סדרי בראשית, בוודאי לא מקצרת דרך תוך ויתור על משלוח הודעות ווידוא קבלתן על-ידי הנמען, קל וחומר בביטול ביטוח המוסדר לפי דין. לשון החוק ברורה ולנוכח מהות העניין יש ליתן פרשנות צרה ודווקנית להוראות הסעיף. המבטחת לא מילאה את תנאי החוק, פעלה בדרכים עקלקלות שקיצרו נתיבי הליכתה, תוך שימוש במערכות מחשוב שספק אם פעלו כדבעי. המבטחת לא הציגה העתק של ההודעות שלטענתה נשלחו למנוח. המבטחת הסתמכה על מחשביה, בית דפוס עלום שלכאורה הפיק מכתבים מטעמה, כשלא ברור ולא ידוע ולא הוכח מה בדיוק הופק בפועל, מה נשלח ומי קיבל את ההודעות. יש לקבל את התביעה ולהכיר בתקפות הפוליסה.