עב 2714/08 קורלוב יבגני נ' מינקום מערכות מתקדמות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביה"ד האזורי לעבודה בירושלים, השופטת אורנית אגסי): בקשת הנתבעת ליתן צו המופנה לגוגל ישראל, eBay, Paypal ו- mail.ru, על-מנת שימסרו פרטים מזהים שיש בידיהם אודות חשבונות משתמש שציינה הנתבעת, כדי שתוכל לעמוד על זהותו של האדם המשתמש בחשבונות אלו. התובע התנגד לבקשה. נפסק - ניתן צו המאפשר לצדדים להפנות בקשה משותפת לאתרים eBay ו- Paypal, חתומה על-ידי התובע ובנוסח שצורף להודעתו, על-מנת שחברות אלו תמסורנה את המידע המבוקש. באשר לבקשה ליתן צו למסירת פרטים המופנה לגוגל ול- mail.ru, דין הבקשה להידחות. אין כל בטוחה ביחס למסקנת הנתבעת, לפיה כתובת המשתמש היא של התובע. מדובר במסקנה נסיבתית ובמתן צו למסירת הפרטים של שם המשתמש, אם אינו של התובע, יש כדי לפגוע בפרטיותו של המשתמש שנרשם תחת שם זה. ביה"ד אינו יכול להיות ידה הארוכה והחוקרת של הנתבעת בחשדותיה נגד התובע. אופן פתיחת חשבון בגוגל מאפשר רישום פרטים פיקטיביים וקבלת המידע לא תיתן תשובה ברורה אם אכן מדובר בתובע, או באחר שפתח את שם המשתמש. הצו לא יינתן לגוגל ישראל, אלא לגוגל העולמית, שמשרדיה בארה"ב. גם אם ינתן צו לשתי החברות הבינלאומיות, בארה"ב וברוסיה, לא יהיה כל תוקף לצו זה שהוא צו של בית משפט ישראלי, לחברה שהיא מחוץ לשטחה הריבוני של המדינה. לפיכך, גם אם ינתן הצו, לא ניתן יהיה לאוכפו. ככל שיעלה מתשובות eBay ו- Paypal חשש של ממש לעבירה עם גוון פלילי, ישקול ביה"ד בשנית פניה לשתי ספקיות אינטרנט אלו.