פ 5600/08 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א - פלילי נ' ארי

אולי יעניין אותך גם

(גזר-דין, שלום ת"א, השופט מרדכי פלד): הנאשם עסק בהבאת עובדים זרים לארץ. הנאשם התקשר עם צד ג', עובד חב' "נס טכנולוגיות", שהועסק במשרד התמ"ת. לצד ג' היו הרשאות גישה למאגר המידע לגבי מגישי בקשות לקבלת היתרים להעסקת עובדים זרים. צד ג' סיפק לנאשם, באמצעות הדוא"ל, 38 קבצים ובהם רשימות של אלו הזכאים להעסיק עובד זר והנאשם היה יוצר עמם קשר לצרכיו העסקיים [גזר-דינו של צד ג' ניתן במסגרת פ 5617/08]. הנאשם הורשע, לפי הודאתו, בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, מרמה והפרת אמונים, פגיעה בפרטיות, הפרת חובת סודיות בשימוש במאגר מידע, שימוש שלא כדין במאגר מידע וחדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת. נפסק - בעידן המודרני קיימים מאגרי מידע רבים בהם נצבר מידע על הפרט ואף הפרט מחויב למסור למאגרי הרשויות מידע אישי וכלכלי אודותיו. מנגד, ניצבת חובת הרשויות לשמור על המידע ולמנוע דליפת מידע לגורם לא מוסמך. מעשי הנאשם חמורים נוכח הפגיעה בפרטיות הפרט, שתוצאתה גם התערערות אמון הציבור בכך שמידע השמור בידי הרשויות יישמר חסוי. יש מקום להתייחס בחומרה לעבירות מהסוג בהן הורשע הנאשם, המחייבות ענישה מרתיעה הכוללת מרכיב של מאסר בפועל. לצד חומרת העבירה, הענישה הנה אינדיבידואלית ויש לבחון כל מקרה לגופו. על הנאשם נגזרו 18 חודשי מאסר, מתוכם 8 לריצוי בפועל והיתרה על תנאי. כן הוטל על הנאשם קנס כספי בסך 5,000 ש"ח.