בש"א 7693/09 א 16789/08 אייל אריאל נ' ל.ס הפקות בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ירושלים, השופט עודד שחם): בקשת התובע לגילוי ועיון במסמכים, המופנית לנתבעים 2 ו-4, בגין הליך שניהל מול גוגל [בש"א 2403/09 אריאל נ' Google Inc ואח'], לחשיפת זהות מחזיק בכתובת דוא"ל בשירות Gmail. לטענת התובע, מן הנתונים שהתקבלו עולה כי המשיבים קשורים לכתובת הדוא"ל שנמצאה בפרסום נשוא תביעת הדיבה. התובע מבקש לחייב את המשיבים להמציא את כל המסמכים ו/או ההתכתבויות המצויות בתיבת הדוא"ל ולהימנע מכל מחיקה של מידע המצוי בה. נפסק - מן החומר עולה כי כתובת ה-IP הרלוונטית שייכת לנתבע 2. הסבריו של הנתבע 2 לעובדה זו אינם משכנעים. במצב זה, יש הצדקה להורות לנתבע 2 לאפשר לתובע לעיין בכל חומר המצוי בכתובת הדוא"ל, הנוגע לפרסום נשוא התביעה. הוצג חומר הקושר את המשיבה 4 לאחת מכתובות ה-IP שפורטו. עם זאת, לא ברור מה הבסיס לטענה לפיה משיבה זו נכנסה לכתובת הדוא"ל במועד הנטען. בנסיבות אלו, אין הצדקה להורות למשיבים 3-4 להסביר את הכניסה הנטענת. יש הצדקה להורות גם למשיבים 3-4 לאפשר לתובע לעיין בכל חומר המצוי בכתובת הדוא"ל, הנוגע לפרסום נשוא התביעה. על המשיבים להימנע ממחיקת כל חומר המצוי בכתובת הנדונה.