א 51515/08 בי. מוס ייצור ושיווק (1992) בע"מ נ' שוורץ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופטת חנה פלינר): בקשת התובעת להורות לנתבע להמציא לה, על-גבי תקליטור, את כל חומרי האינטרנט שברשותו, לרבות קובצי מקור והפעלה של אתרי אינטרנט. הנתבע טען כי מסר את כל המסמכים שברשותו, אך התנגד להעביר את המידע על-גבי תקליטור, הואיל וכך יתאפשר לתובעת להשתמש בעבודתו ללא תשלום התמורה. נפסק - אין להיעתר לבקשה. יש לזכור את חששו של הנתבע מפני שימוש בחומר שנתבקש. לכאורה, המבקשת זקוקה לחומר המבוקש כדי לבחון את העבודה שבוצעה ולא על-מנת לעשות בו שימוש. נימוק זה עומד בסתירה לטענת ב"כ התובעת בדיון קודם. אין מקום להורות, בשלב זה, על חשיפת החומר ישירות לידי המבקשת. לכל היותר, יש להעביר את החומר לידי מומחה מוסכם מטעם ביהמ"ש.