א 171165/09 013 נטוויז'ן נ' יעקב אהרוני

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופט עודד מאור): כנגד הנתבע הוגשה תביעה כספית בסדר-דין מקוצר. הנתבע הגיש בקשת רשות להתגונן וטען כי יש לדחות את התביעה בשל העדר סמכות מקומית. לטענתו, הוא מתגורר בנצרת-עילית, חתם על ההסכם מול התובעת בחיפה ולא הסכים לסמכות השיפוט הייחודית הנטענת על-ידי התובעת. נפסק - עצם חתימתו של התובע על מסמך המפנה למסמך חיצוני (תנאי ההתקשרות הכלליים של התובעת המפורטים באתר האינטרנט שלה), אין בו כדי ללמד כי הנתבע הסכים לתוכנו ולאמור בו, על-אף כי כך נרשם במסמך. לא ניתן ללמוד כי הנתבעת הציגה לתובע את מסמכי ההתקשרות הכלליים. אין די בהפנייה למסמך המופיע באתר התובעת באינטרנט, אלא על הצדדים לחתום על מסמכי ההתקשרות הכלליים, על-מנת שיהיה להם תוקף מחייב בינם לבין עצמם. לא הייתה בין הצדדים גמירות דעת ומסוימות להתקשר בהתאם להסכמי ההתקשרות הכלליים ולכן לא ניתן לקבוע כי מסמכים אלו מחייבים את הנתבע. דינה של התובענה להתברר בבית המשפט השלום בחיפה.