רע"א 8304/09 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' דפי זהב בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, בית המשפט העליון, השופט א. גרוניס): בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א מיום 13.9.2009 [בש"א 11667/09 א 1684/09], בגדרה נדחתה בקשת בזק למתן צו מניעה זמני. בזק דרשה כי ייאסר על דפי זהב להעתיק את מאגר נתוני מנויי בזק, המתפרסם באתר b144.co.il. דפי זהב "שאבה" את נתוני מאגר המידע של בזק, לאחר שפרצה את ההגנות הטכנולוגיות באתר והיא עושה בהם שימוש באתר מתחרה, בכתובת phonebook.co.il. ביהמ"ש המחוזי פסק כי ההכרעה ביחס לחלק מעילות הבקשה אינה פשוטה ודורשת בירור מעמיק במסגרת התיק העיקרי. נפסק - אף אם יש הבדלים מסויימים בין המקרה שנדון בעניין מעריב, לבין המקרה דנא, אין בכוחם של הבדלים אלו כדי לשנות מן המסקנה לפיה אין להכריע בשאלות המשפטיות הלא פשוטות בגדר בקשה לסעד זמני. הסוגיות בעניין זכויות יוצרים ועשיית עושר ולא במשפט דומות בשני המקרים. אין בהבדלים עליהם הצביעה המבקשת כדי להצדיק הכרעה בהן בשלב הנוכחי. גם באשר ליתר העילות, אין להכריע בהן בגדר בקשה לסעד זמני. מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה ונזקיה של המבקשת יוכלו למצוא מענה הולם בפיצוי כספי, אם תזכה בתביעה. הבקשה נדחתה.