רע"א 7156/09 - א' א. דורי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ נ' סלע עוזי ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, בית המשפט העליון, הרשם יגאל מרזל): בקשה למחיקת ההליך על הסף, בשל איחור נטען בהגשתו. נפסק - אין חולק כי פסק-הדין הומצא למבקשת כדין רק ביום 22.6.2009. הטענה לחישוב מועדים מוקדם יותר ולאיחור, מקורה בידיעה של המבקשת אודות פסק-הדין, להבדיל מהמצאה. המועד הרלוונטי הינו מועד ההמצאה ולא מועד הידיעה. במקרה דנן לא נתקיימו התנאים לתחולת החריג לכלל, המאפשר מניין המועדים מעת הידיעה. הידיעה שהייתה בידי המבקשת הייתה מאתר האינטרנט ואין היא שקולה במצב הדין דהיום להמצאה כדין. דין הבקשה להידחות.