פ 2391/07 מ.י. פרקליטות מחוז חיפה - פלילי נ' דוד שנור

אולי יעניין אותך גם

(גזר-דין, שלום חיפה, השופט ערן קוטון): הנאשם, בהיותו עובד הביטוח הלאומי, היה בעל גישה למאגר המידע של המוסד. במהלך שנת 2004, במספר הזדמנויות, מסר הנאשם, לחוקר פרטי בשם שמואל רוטמן, מידע אישי אודות אנשים שונים ממסוף המחשב שבמשרדו. הנאשם הורשע, לפי הודאתו, בביצוע העבירות שיוחסו לו בכתב האישום. נפסק - מעשיו של הנאשם הינם חמורים ביותר ומצדיקים ענישה מחמירה. הנאשם, בהיותו בעל גישה למאגרי מידע, מסר לאדם פרטי נתונים אישיים לגבי אנשים שפרטיהם מצויים במאגר המידע. הנתונים נמסרו למאגר בהיותו מאגר השייך למוסד ציבורי ומטבע הדברים, עובדי המוסד אמורים לנקוט בשמירה יתרה וקפדנות גבוהה ביותר בכל הנוגע לפרטיות האנשים שנתוניהם מופיעים במאגרים. מסירת הנתונים אינה מהווה רק פגיעה בפרטיות, אלא יש בה כדי לערער את אמון הציבור בכללותו, במוסדות הציבור האוגרים מידע רב אודות יחידיו מכח הדין, מתוך הנחה כי הנתונים ישמרו ויוצפנו וודאי שלא ימסרו למי שאינו מורשה לקבלם. תוך איזון בין כלל השיקולים, הן לחומרא והן לקולא, גזר ביהמ"ש על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך שלושה חודשים, לריצוי בעבודות שירות; 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 30,000 ש"ח.