א 4291-05-08 אייל יוסף נ' המרכז לבית וגן בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין בפשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, שלום טבריה, השופטת תמר נסים שי): התובע, בעל אתר אינטרנט למכירת ריהוט גן, טען כי הנתבעות העתיקו שתי תמונות שצילם ופרסמו אותן, לצורך מכירת המוצרים המצולמים, באתרי האינטרנט שהן מפעילות. נפסק - אין חולק כי התמונות צולמו על-ידי התובע, לצורך קידום עסקיו ופורסמו באתרי הנתבעות במשך כשנה. אין מקום לקבוע כי השימוש שעשתה הנתבעת 1 בתמונות היה בתום-לב. אין לומר כי נוכח העובדה כי התמונות הועתקו על-ידי עובד מטעם הנתבעת 1 כי אין בכך משום העתקה של הנתבעת עצמה. התמונות הועתקו תוך הסרת כתובת אתר התובע מאחת מהן ובכך יש משום הפרה מכוונת ומדעת. העתקת התמונות והשימוש בהן באתר הנתבעת 1, לצרכים עסקיים, מהווה הפרת זכות יוצרים אף אם לא גרמה נזק בפועל. אשר לחיוב הנתבעת 2 (זאפ מחשוב בע"מ - מפעילת האתר zap.co.il), נתבעת זו הייתה מודעת להפרה וזאת משניתנה לה על כך הודעה. תחת שיערך בירור ענייני, נשלחה לתובע הודעה כי עליו להגן על תמונותיו באמצעות הטבעת לוגו. לאחר שהדבר הובא לידיעתה, אין הנתבעת 2 רשאית להתעלם מכך. אף אם אין בידה כלים לבדוק ולהכריע באופן חד משמעי למי הזכות, למצער היה מקום לערוך בדיקה ראשונית עם הנתבעת 1 ולוודא כי אכן אין בפרסום משום הפרה. משלא נעשה כך ונתבעת זו בחרה להתעלם מהתובע כליל, הפכה למעשה שותפה להפרה שביצעה הנתבעת 1. אין לראות בהפרה שבוצעה על-ידי הנתבעת 2 כהפרה כפולה (בגין 2 תמונות), הואיל ונתוני אתר הנתבעת 1 כולם הועתקו על-ידה כאחד וללא הבחנה ובנסיבות אלה יש לראות בכך משום הפרה אחת. הנתבעת 1 תשלם לתובע סך של 20,000 ש"ח והנתבעת 2 תשלם לתובע סך של 10,000 ש"ח.