תק 1377/09 עו"ד שגיא משה נ' כרמל הוצאה לאור והפצות (1999) בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט לתביעות קטנות רחובות, השופט גדעון ברק): תביעה לפיצוי בסך 5,288 ש"ח מכח חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40), התשס"ח-2008. התובע, עו"ד במקצועו, טען כי הנתבעת לא חדלה מלשלוח לו הודעות על מבצעים ופרסומים באמצעות מכשיר הפקסימיליה, למרות שפנה אליה פעמים רבות וביקש להפסיק את המשלוח. הנתבעת לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה לדיון. נפסק - כפי שעולה מעדות התובע, נהגה הנתבעת להעביר אליו, באמצעות הפקסימיליה, חומר פרסומי במשך שנים, זאת למרות שבשלב מסוים הודיע לה התובע להפסיק ולהעביר אליו חומר כאמור. תכתובות שנים עברו אינן רלבנטיות, אלא רק פרסומים שהמשיכה הנתבעת לשלוח לאחר כניסתו לתוקף של התיקון לחוק התקשורת, האוסר על משלוח דברי פרסומת, לרבות באמצעות הפקסימליה, מבלי שניתנה הסכמה מפורשת בכתב ומראש של הנמען. התובע הוכיח כי נשלח אליו פרסום יחיד גם לאחר כניסת החוק לתוקף וגם לאחר שביקש מהנתבעת לחדול מכך. הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בסך 1,000 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 400 ש"ח. יתר סכום התביעה נדחה מחוסר הוכחה.