ע"א 2495/08 עדס ליאורה נ' גרמיזא אברהם

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי תל-אביב, השופטת יהודית שטופמן): ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל, לפיה נדחתה בקשה בטענת "פרעתי" שהגישה המערערת. המשיב עתר, בין היתר, לדחיית הערעור על הסף מחמת איחור בהגשתו. לטענתו, המצאת ההחלטה באמצעות תוכנת העו"דכנית מהווה מסירה כדין. לחילופין, טען המשיב כי לאור כלל הידיעה, יש לראות את המערערת כמי שההחלטה נמסרה לה במועד משלוח ההחלטה בעו"דכנית. נפסק - תקנה 497ג לתקנות סדר הדין האזרחי מתירה המצאת כתב בי-דין אלקטרוני אל תיבת הדואר שבכתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. ברם, המצאה באמצעות העו"דכנית אינה עונה על ההגדרה הקבועה בתקנה 497ב'1, הואיל ומערכת העו"דכנית אינה מספקת לשולח אישור החתום בחתימה אלקטרונית על הגעה, או אי הגעה, של המסר האלקטרוני שנשלח. גם הטענה בדבר החלת 'כלל הידיעה' דינה להידחות, משלא הוכח כי ב"כ המערערת קיבלה לידיה את ההחלטה.