תק 1266-03-09 נמרוד דרזנר נ' קלאב 50 - ארגון לבני 50 במספר פלוס בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב, השופט מרדכי בן-חיים): תביעה לפיצוי בסך 10,000 ש"ח, בגין 10 הודעות ספאם שנשלחו לכתובת הדואר האלקטרוני של התובע, לאחר שדרש בכתב מהנתבעים להימנע מהמשלוח והנתבעים השיבו כי יימנעו מהמשלוח לאלתר. התביעה הוגשה מכח הוראות התיקון לחוק התקשורת, האוסר על משלוח דברי פרסומת, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מבלי שניתנה הסכמה מפורשת בכתב ומראש של הנמען. נפסק - בחודש מאי 2008 התקבל תיקון לחוק התקשורת, שנועד לשים סוף לתופעה שקנתה לה שליטה במקומותינו, לפיה גופים שונים בעלי אינטרס מובהק בהפצה ושיווק של מרכולתם, פנו לנמעני דואל והציעו להם חדשות לבקרים הצעות שירות ו/או טובין, מבלי שאלו היו מעוניינים בקבלת דואר כזה. הנתבעים פעלו בניגוד להוראות החוק ויש לדחות את טענתם לפיה לא עלה בידם להימנע מהמשלוח. אין עסקינן בחברה המעוניינת להשיא רווחים ממכירת טובין או שירותים, אלא חברה המפיקה רווחים מפעולות אחרות, הגם שעצם משלוח הדואר, יש בו כדי לעודד הוצאת כספים לצורך השתתפות בפעילויות שונות. כך למעשה מתמצה אחת מהמטרות ששיווה החוק לנגד עינו: מניעת עידוד להוצאת כספים באמצעות פרסום ספאם. על הנתבעים להימנע באופן סופי וגורף ממשלוח ספאם בניגוד לחוק ועליהם לנקוט את כל הצעדים הכרוכים, לרבות צעדים טכניים, על-מנת להימנע מהפרת החוק. התובע הסכים שלא למצות את הדין עם הנתבעים ולהסתפק בתשלום פיצוי בסך 1,000 ש"ח.