א 32631/07 גל ליאת ואח' נ' אמריקנה אינס ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום תל-אביב, השופט מיכאל תמיר): תמונתן של התובעות, כשהן רוחצות בג'קוזי בבגד-ים, התפרסמה בין עמודיו של אתר האינטרנט השיווקי של מלון "אמריקנה" באילת. לטענת התובעות, פרסום התמונה נעשה ללא ידיעתן או הסכמתן. נפסק - לא עלה בידי הנתבעת לסתור את גרסת התובעות, לפיה לא ידעו שהתמונות מיועדות לפרסום באתר האינטרנט של המלון וכי לא הביעו את הסכמתן לכך. לא מתקיימות הוראות ס' 2(4) לחוק הגנת הפרטיות, הואיל ואין מדובר בפרסום של תמונה שטבוע בה פוטנציאל של השפלה או לעג, אף לאור התנהגות התובעות. תמונת התובעות פורסמה באתר מסחרי, אשר נועד לקדם את בית המלון למטרות רווח. לפי הוראות ס' 2(6) לחוק הגנת הפרטיות, כל "שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח" ללא הסכמתו מהווה פגיעה בפרטיות, אף כאשר לא מדובר באישיות ציבורית או ידועה. פרסום תמונתן של התובעות באתר האינטרנט של הנתבעת, מהווה פגיעה בפרטיותן של התובעות. התמונה התפרסמה באתר במשך למעלה משנתיים וניתן להעריך כי צפו בה כ-5,000 איש במשך תקופה זו. בנוסף וללא כל קשר למספר המבקרים באתר בפועל, התרשם ביהמ"ש כי נגרמה לתובעות עוגמת נפש כתוצאה מעצם הפרסום. באשר לגובה הפיצויים, יש להתחשב בכך שלא מדובר בתמונה אשר פורסמה בכוונה לפגוע בתובעות וכי הוסרה מיד עם דרישתן. אין לקבוע כי התובעות נושאות באשם תורם לפרסום התמונה באתר האינטרנט. הנתבעת תשלם לכל אחת מן התובעות פיצוי בסך 10,000 ש"ח וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.