תק 9319-08-08 רועי עובדיה נ' סטארקום ג'י.פי.אס. סיסטמס בע"מ

(פסק-דין, בית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב, השופט בני שגיא): בין הצדדים נקשר הסכם למתן שירותי ניקיון, באופן שהתובע שלח עובדת לנקות את משרדי הנתבעת. במהלך חודש יוני 2008, פנתה הנתבעת לתובע והודיעה לו על ביטול ההסכם, הואיל ועובדת הניקיון חדרה למחשבי החברה בזמן ביצוע עבודות הניקיון ואף ניהלה שיחות בתוכנת ICQ. התובע טוען כי לא הוכח כל נזק וכי הנתבעת חבה לו כספים. הנתבעת טוענת כי ההסכם בוטל כדין וכי בנסיבות אין עליה לשלם לתובע. נפסק - יש לקבל את התביעה באופן חלקי. יש לקבל את טענת הנתבעת כי עובדת התובע חדרה למחשבי הנתבעת במהלך ביצוע עבודות הניקיון. טענה זו לא הוכחשה על-ידי התובע. בנסיבות אלה, ביטול ההסכם היה ביטול כדין ואין מקום לאכיפתו על הנתבעת וזאת לאור טיב עיסוקה ומשבר האמון שנוצר. עם זאת, אין נימוק מדוע לא שילמה הנתבעת את השכר המוסכם עד ליום ביטול ההסכם. דווקא לאור האופן בו התגלתה החדירה למחשב, באמצעות תוכנה שאיתרה את החדירה, ניתן להניח כי לא היו הפרות קודמות ואותו כשל בהתנהלות העובדת התרחש לראשונה יום לפני ביטול ההסכם. על הנתבעת לשלם לתובע את השכר המוסכם עד למועד ביצוע ההפרה וביטול ההסכם.