א 914/07 כהן סקאלי דוד נ' נטוויז'ן 013 ברק בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט אלכס קיסרי): בקשה למתן צו המורה לנתבעת לחשוף את פרטיו של גולש באינטרנט. לפי הנטען, שלח הגולש האנונימי לתובע הודעת דואר אלקטרוני וכן פרסם הודעות בפורום העוסק באדריכלות, הכוללות איומים על חיי התובע ותוכן פוגעני. נפסק - אין בחומר הראיות, להבדיל מטענות שנטענו בסיכומים ללא תשתית ראייתית, עובדות אשר עליהן יוכל התובע לבסס הליכים שינקוט נגד הגולש. התשתית העובדתית העומדת ביסוד פסק הדין היא זו שהוסכם עליה בין הצדדים בגדר הסדר דיוני. משכך, יש צורך לבחון אם תוכן איזה משלושת ההודעות שנשלחו מכתובת האינטרנט, עולה כדי פרסום המהווה לשון הרע. אחת ההודעות לא פורסמה כלל ברשת האינטרנט, כי אם נשלחה אל התובע באמצעות הדוא"ל. הודעה זו אינה עולה כדי "פרסום" כמשמעותו בחוק איסור לשון הרע וממילא אין היא יכולה לשמש עילה לתביעת לשון הרע. באשר לשתי ההודעות שהתפרסמו בפורום האדריכלות, בפורטל שהתובע הוא אחד ממנהליו, הרי שאין גם בהן בכדי להקים לתובע עילת תביעה לפי חוק איסור לשון הרע, שכן לא ניתן להסיק כלפי מי הן מכוונות. משאין בידי התובע להראות את קיומה הלכאורי של עילת תביעה, אין מנוס מדחיית תביעתו לחשוף את פרטי הגולש האנונימי. טענותיו האחרות של התובע, לפיהן חשיפת הפרטים נדרשת בכדי להגן על חייו ועל חיי משפחתו, אינן מבוססות די הצורך והוא עניין לחקירת ולשיקול דעתה של המשטרה. התביעה נדחתה. התובע ישלם את הוצאות הנתבעת בסכום כולל של 10,000 ש"ח.