א 5197-06-08 שמואל בר תור ואח' נ' דב הירש

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום עפולה, השופטת שאדן נאשף-אבו אחמד): בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, לאכוף על המשיב לציית להחלטת בית המשפט מיום 29.6.2008, לפיה נאסר עליו לפרסם תכנים אודות המבקשים. עניין התביעה העיקרית הינו פרסומים פוגעים אודות המבקשים, שהופיעו באתר האינטרנט "ויקי עפולה", שהמשיב הינו לכאורה עורכו ומנהלו. המבקשים טענו כי לאחר מתן צו המניעה, פרסם המשיב באתר תכנים נוספים אשר נאסר עליו לפרסם. מנגד, טוען המשיב כי הפרסום נשוא הבקשה אינו חוסה תחת האיסור וכן כי הוסר זה מכבר ולכן אין להיזקק להליך. נפסק - דין הבקשה להתקבל. אין חולק, כי הפרסום נשוא הבקשה לביזיון נעשה על-ידי המשיב. בחיוב בעל דין במסגרת הליך הביזיון,  שעניינו אכיפת ציות בעתיד, אין כל חשיבות לטענת המשיב לפיה פרסום התכנים נעשה בתום-לב ובשוגג. מהשוואת הפרסום נשוא בקשת הביזיון לפרסום נשוא ההחלטה לסעד זמני, סבור ביהמ"ש כי מדובר בתכנים דומים, הן מבחינת המלל והן מבחינת התוכן. אין להיזקק לטענת המשיב לפיה האתר והפרסום הוסרו זה מכבר ואינם קיימים עוד. אין די באמרתו זו של המשיב, כי ההפרה תוקנה והיה עליו להציג ראיה או הוכחה כי הפרסום הוסר. המשיב יסיר את הפרסום נשוא בקשת הביזיון בתוך 7 ימים מהיום. בגין כל יום איחור בהסרת הפרסום, ישלם המשיב קנס בסך 200 ש"ח וזאת עד למועד ההסרה בפועל.