א 9076/06 Electronic Arts Inc ואח' נ' אלברט שלומוב

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום חיפה, השופט יהושע רטנר): התובעות, בעלות זכויות היוצרים במשחקי מחשב המשווקים בישראל, טענו כי הנתבע מכר משחקי מחשב מזוייפים בעסק שבניהולו. התובעות טענו כי נתפסו 10 משחקים שונים, אך העמידו את דרישתן לפיצוי סטטוטורי מינימלי בגין 6 מוצרים בלבד, לפי הוראות פקודת זכות יוצרים, 1924 ובסה"כ 60,000 ש"ח. נפסק - חוות הדעת מטעם התובעות מציגה מצב עובדתי מהימן, לפיו נתפסו בעסקו של הנתבע מספר רב של תקליטורי מחשב, שלא יוצרו על-ידי התובעות, בסטנדרט ירוד ונמוך, ללא סימני אבטחת איכות ושעל פני הדברים זויפו בידי גורם אחר. נוכח היות הנתבע סוחר במוצרי מחשב ונוכח תפיסת המוצרים בעסקו, שוכנע בית המשפט כי הנתבע החזיק במוצרים לשם מכירתם לצרכנים, תוך הפרת זכויות התובעות. הגם שמדובר בפיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק, יש לקחת בחשבון כי התובעות לא הוכיחו נזק ספציפי ומכאן יש מקום להקלה מסוימת עם הנתבע, באופן שהפיצוי יועמד על הגבול התחתון. לפנים משורת הדין, הסתפק ביהמ"ש בפיצוי בגין שלושה מוצרים בלבד, על-מנת להקל על הנתבע ולפיכך הוא חויב בפיצוי התובעות בסך 30,000 ש"ח וכן שכ"ט עו"ד בסך 6,000 ש"ח.