בש"א 1207/08 עב 3469/08 אורטל שירותי כוח אדם בע"מ נ' אירנה קובלסקי

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, השופטת נטע רות והנציגים בר-נר ואייזנברג): בקשה להוצאת נספחים מכתבי בי-דין שהגישה המשיבה, בטענה כי הופקו תוך ביצוע עבירות חמורות על חוק המחשבים ובניגוד לחוק הגנת הפרטיות. נפסק - אף אם צודקת המבקשת בטענתה כי הנספחים הושגו בדרכים בלתי חוקיות, הרי שאין בעובדה זו כשלעצמה כדי להצדיק את הוצאת הנספחים באופן אוטומטי. בהקשר זה נדרש בית הדין לאזן בין אינטרסים שונים ובכללם: מידת הפסול שבאופן השגת הראיה ומידת הפגיעה בזכות מוגנת של המבקשת, מול האינטרס הציבורי שבירידה לחקר האמת בהליך המשפטי. בפסק-דינו של בית הדין הארצי לעבודה [בר"ע 210/08 פלונית נ' פלונית], אשר החליט להיעתר לבקשת המשיבה ליתן במעמד צד אחד צו חיפוש לתפיסת חומר מחשב, מגולמת גם עמדתו ביחס לאיזון האינטרסים שיש לערוך במקרה דנן. שכן, לא נסתר וודאי מעיניו של בית הדין הארצי כי הנספח מושא הבקשה לא הגיע לידי המשיבה בהסכמה, בידיעה או באישור המבקשת. יתרה מכך, מפסיקה זו אף עולה כי לו הייתה המשיבה נוקטת ב"דרכים מקובלות", תוך עשיית שימוש באמצעים שאין בהם פגיעה בזכות הנטענת לפרטיות, הרי שקרוב לוודאי לא היה עולה בידיה להוכיח את טענותיה. הבקשה נדחתה.