סק 505/09 ארגון עובדי בנק מזרחי טפחות נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביה"ד האזורי לעבודה בתל-אביב, השופט שמואל טננבוים): בקשה למתן צווים זמניים המופנים כלפי בנק מזרחי-טפחות, שעניינם בטענת ארגון העובדים של הבנק כי סגירת שרת האינטרנט המאפשר לו לפנות בדואר אלקטרוני לכלל עובדי הבנק, מהווה פגיעה בזכות הארגון לממש את חופש ההתארגנות. נפסק - ההחלטה במחלוקת העקרונית בין הצדדים הועברה להכרעתו של בורר. בתגובת הבנק הועלו מספר חלופות העומדות בפני ארגון העובדים ליצירת קשר עם כלל עובדי הבנק, לרבות דואר פנימי, אתר האינטרנט של הארגון, קשר טלפוני ומסרונים. בנוסף, ציין הבנק כי הוא מוכן לפתוח את שרת האינטרנט מחדש, בתנאי שהארגון ישתמש במשלוח הודעות האינטרנט בהתאם לתנאים, למגבלות ולתנאים בנוהל הבנק לשימוש במערכת הדואר האלקטרוני. לארגון קיימת דרך למשלוח הודעותיו לכלל עובדי הבנק במסגרת הוראות הנוהל, על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לנמען אחד בכל יחידה, שרשאי להעביר את ההודעה ליתר עובדי היחידה. אין בשיטתו המוצעת של הבנק משום פגיעה שאינה ניתנת לתיקון בזכויות הארגון. החלופה המוצעת עונה על צרכי ההתקשרות שבין הארגון ובין כל עובד ועובד.